Download: Regulamin 09.03.2017.pdf

Downloading: Regulamin 09.03.2017.pdf Stało się…

1 marca Dnia Pamiętnego rozpocząłem staż jako osoba bezrobotna w Drugim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy.

 

Co się zmieniło?:

  • prawo
  • naczelnik
  • zastępcy naczelnika
  • w regulaminie widnieje czerwony pasek - wcześniej był niebieski; przybyło kilka stron
  • logo.

 

Co pozostało constans?:

  • ~liczba pracowników
  • liczba referatów i działów - XVII.